God Søndag fra P7 - Israels vokter slumrer ikke - 1

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 20 Mar 2018
Length: 0:57:30 (filler)
First broadcast: March 25, 2018, 2:30 p.m.

Israels vokter slumrer ikke 1 - Kjell Furnes - Mosby Bedehus januar 2018