God Søndag fra P7 - Israels vokter slumrer ikke - 2

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 26 Mar 2018
Length: 0:56:08 (filler)
First broadcast: Sept. 12, 2019, 6:49 p.m.

Israels vokter slupmrer ikke - del 2 fra Mosby Bedehus, januar 2018. Taler er Kjell Furnes.