God Søndag fra P7 - Israels vokter slumrer ikke - 2

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 26 Mar 2018
Length: 0:56:08 (filler)
First broadcast: Feb. 26, 2020, 3:19 a.m.

Israels vokter slupmrer ikke - del 2 fra Mosby Bedehus, januar 2018. Taler er Kjell Furnes.