God Søndag fra P7 - Israels vokter slumrer ikke - 3

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 27 Mar 2018
Length: 0:57:04 (filler)
First broadcast: Nov. 10, 2019, 6:20 a.m.

Israels vokter slumrer ikke, del 3 fra Bibelkurset på Mosby, januar 2018. Taler er Kjell Furnes.