God Søndag fra P7 - Guds bolig er hos menneskene (3) - Jesus, Guds tempel

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 18 Nov 2018
Length: 0:55:55 (filler)
First broadcast: Nov. 21, 2019, 7:20 p.m.

Fra Vigrestad Misjonshus, mars 2018. Taler er Johnn Hardang.