God Søndag fra P7 - Kongen kommer (4) - Kongebyen

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 13 Dec 2018
Length: 0:58:54 (filler)
Not broadcast yet.

Program 4 - "Kongen kommer" fra Kvitsøy Bedehus, desember 2014. Johnn Hardang taler.