God Søndag fra P7 - Når jeg ser din himmel

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 24 Jan 2019
Length: 0:57:55 (filler)
First broadcast: Jan. 14, 2020, 12:42 p.m.

"Når jeg ser din himmel" er det første programmet av 4 fra serien "Under en åpen himmel" med Johnn Hardang som taler.
Serien er fra Bibelkruset på Birkeland 2014.