God Søndag fra P7 - Hvem er som Gud - Salme 113

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 06 Mar 2019
Length: 0:57:38 (filler)
First broadcast: March 10, 2019, noon

Dette er det første programmet fra serien "Perler fra Salmenes bok". Ådland Bedehus, februar 2019. Taler er Johnn Hardang.