God Søndag fra P7 - Ordet om Jesus

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 26 Mar 2019
Length: 0:53:58 (filler)
First broadcast: Jan. 26, 2020, 5:33 a.m.

Fra Bibelkurset på Birkeland 2018. Hovedtema er "Virkelig fri". Taler er Johnn hardang.