God Søndag fra P7 - Ordet om Jesus

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 26 Mar 2019
Length: 0:53:58 (filler)
First broadcast: April 7, 2019, 2:30 p.m.

Fra Bibelkurset på Birkeland 2018. Hovedtema er "Virkelig fri". Taler er Johnn hardang.