God Søndag fra P7 - Tre ulike reaksjoner

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 26 Mar 2019
Length: 0:57:11 (filler)
First broadcast: April 14, 2019, 2:30 p.m.

Fra Bibelkurset 2018. Taler er Johnn Hardang.