God Søndag fra P7 - Legeme, Sjel og Ånd

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 15 Apr 2019
Length: 0:56:30 (filler)
First broadcast: Nov. 17, 2019, 8:01 p.m.

Programmet er hentet fra Bibelkurset på Birkeland 2018. Dette er det tredje programmet i serien, "Virkelig fri".
Taler er Johnn Hardang.