God Søndag fra P7 - Tre farlige snarer

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 16 Apr 2019
Length: 0:56:52 (filler)
First broadcast: Jan. 14, 2020, 6:29 p.m.

Dette er det fjerde og siste programmet fra bibeltimene til Johnn Hardang på Bibelkurset 2018. Serien heter "Virkelig fri".