God Søndag fra P7 - Skriv det på min regning

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 12 Jun 2019
Length: 0:56:27 (filler)
First broadcast: Aug. 18, 2019, 4:20 a.m.

Det siste programmet fra Moi Bedehus 2016. Taler er Johnn Hardang.