God Søndag fra P7 - Skriv det på min regning

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 12 Jun 2019
Length: 0:56:27 (filler)
First broadcast: March 2, 2020, 5:30 p.m.

Det siste programmet fra Moi Bedehus 2016. Taler er Johnn Hardang.