God Søndag fra P7 - Abraham og Melkisedek

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 12 Nov 2019
Length: 0:55:17 (filler)
First broadcast: March 23, 2020, 4:13 a.m.

Taler: Johnn R. Hardang
Sted - År: Farsund Bedehus - Mars 2019
Bibeltekst: 1 Mos 14,17-24