God Søndag fra P7 - Abrahams trodde Gud

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 12 Nov 2019
Length: 0:56:34 (filler)
First broadcast: Feb. 25, 2020, 7:04 a.m.

Taler: Johnn R. Hardang
Sted - År: Farsund Bedehus - Mars 2019
Bibeltekst: 1 Mos 15,1-6