Tett på - s2.p10

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 12 Nov 2019
Length: 0:29:42 (filler)
First broadcast: April 2, 2020, 10:20 a.m.

Moshde Giske