God Søndag fra P7 - Hvem er Jesus (1) - Jeg er den jeg er

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 04 Feb 2020
Length: 0:57:07 (filler)
First broadcast: Feb. 16, 2020, 2:30 p.m.

Program 1 fra serien "Hvem er jesus". Tekst - Joh 8,21-30