God Søndag fra P7 - Hvem er jesus (3) - Døren og den gode hyrde

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 05 Feb 2020
Length: 0:57:21 (filler)
First broadcast: March 1, 2020, 2:30 p.m.

Tekst: Joh 10,1-16