God Søndag fra P7 - Hvem er jesus (4) - Oppstandelsen og livet

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 10 Feb 2020
Length: 0:58:23 (filler)
Not broadcast yet.

Tekst - Joh 11,20-29