Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform

«Målet med Frikanalen er å styrke ytringsfrihet og deltakerdemokratiet ved å gi flere mulighet til å ytre seg i TV-mediet»
Frikanalens formålsparagraf

Vi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.

Vi tilbyr alle våre medlemmer adgang til en riksdekkende TV-kanal med formidlingsplikt - som vil si at alle kabelleverandører er forpliktet til å bære vår kanal, på samme måte som NRK.

Etter et omfattende frivillig arbeid har vi vurdert vår kanal stabil nok til å ta kontakt med tilbydere. Vi er nå på RiksTV og Telenor (Te-We), og i forhandlinger med Telia.

Det pågår også et arbeide med å tilrettelegge for brukerstyrte direktesendinger rett ut til vår TV-kanal. I tillegg til dette er vi i full gang med å utvikle en god løsning for spredning av video på nett. Så følg med!

Våre vedtekter kan leses her

Lyst til å bli med?

Som medlem

Alle individer og ikke-kommersielle organisasjoner kan tegne medlemskap i Frikanalen og få sitt innhold sendt på riksdekkende fjernsyn.

Slik går du frem:

  • Opprett en bruker på denne nettsiden, ved å trykke på «Logg inn» oppe til høyre, og så «Registrer ny konto?»
  • Fra din brukerprofil, opprett en ny organisasjon
  • For informasjon om kontingent og innmelding, se «Kontakt oss» lenger nede på denne siden

Som frivillig

Frikanalen søker aktivt utviklere med kompetanse innen React, Next.JS, Python/Django, node.js.

Ta kontakt med teknisk leder om du ønsker å bidra til at Frikanalen kan bli noe virkelig stort!

Kontakt oss

Leder Ola Tellesbø kan nås på post@frikanalen.no

Teknisk leder Tore Sinding Bekkedal kan nås på toresbe@protonmail.com

© 2009 - 2024 Foreningen Frikanalen