Refleksjoner om Ukraina-krigen

Bevegelsen for Sosialisme

Senere

Decentralized Open Source Mesh Networks - Benedict LauNUUG
20:40

Velkommen til nye Frikanalen!

Etter mye hardt arbeid bak scenene kan vi endelig presentere første versjon av nye frikanalen.no!

Snart vil det komme en nyhetsseksjon så dere vil kunne få et innblikk i alt arbeidet som er gjort.

I mellomtiden vil du kunne få et lite innblikk i endringene ved å se på endringsloggen i kodearkivet.

© 2009 - 2022 Foreningen Frikanalen