Videos from Isak Eira

  • Melk av Ordet (0:51:18)
  • Isak Eira
  • Finn-Arne Lauvaas er på besøk i Kautokeino og er gjesteforkynner i frimenigheten, Sion. I dagens sending forklarer han forskjellen mellom den første og den siste Adam basert på 1 Kor 15:45-49.
  • Melk av Ordet - Finn-Arne Lauvaas - Sion, Kautokeino (0:32:04)
  • Isak Eira
  • Melk av Ordet er et mobilt studio som besøker menigheter rundt omkring i Norge. Vi gjør opptak og har sendinger både på «Melk av Ordet»-siden på Facebook og på Frikanalen på Riks TV. Vi er for øyeblikket i frimenigheten, Sion i Kautokeino. Finn-Arne-Lauvaas er på visitt og forkynner i dagens sending.