Empo tv - del 17

Empo AS
http://www.empotv.no
Editor: Gro Tronvold
Category: Velferd
Uploaded: 16 Dec 2009
Length: 0:28:50 (filler)
First broadcast: Sept. 16, 2019, 9:35 a.m.

empo tv (tidligere Tellus tv) er norges første tv-kanal hvor mennesker med utviklingshemming er reportere, programledere og teknikkere.