Empo TV - del 19

Empo AS
http://www.empotv.no
Editor: Gro Tronvold
Category: Velferd
Uploaded: 22 Jan 2010
Length: 0:24:52 (filler)
First broadcast: Feb. 15, 2020, 5:47 a.m.

Empo tv er norges første tv-kanal hvor mennesker med utviklingshemming er reportere, programledere og teknikkere. Les mer på empotv.no