Empo TV - del 20

Empo AS
http://www.empotv.no
Editor: Gro Tronvold
Category: Velferd
Uploaded: 22 Jan 2010
Length: 0:28:58 (filler)
First broadcast: Jan. 14, 2020, 8:26 p.m.

Denne gang er hele sendingen til Empo tv fra Dissimilis-festivalen i Oslo 12. juni 2010. Det vil si, vi er i tillegg innom stolthetsparaden samme dag.