Empo tv - del 21

Empo AS
http://www.empotv.no
Editor: Gro Tronvold
Category: Velferd
Uploaded: 22 Jan 2010
Length: 0:29:04 (filler)
First broadcast: April 9, 2020, 8:32 p.m.

Empo tv er norges første tv-kanal hvor mennesker med utviklingshemming er reportere, programledere og teknikkere. Les mer på empotv.no