Radioamatørenes sporingssystem

Publisert av NUUG

APRS (Automatic Position Reporting System) er radioamatørenes system for GPS sporing og formidling av sporingsmeldinger via radio (og internett). Denne gangen vil Øyvind Hanssen fortelle hvordan radioamatørmiljøet i Tromsø utvikler APRS med tanke på den frivillige redningsstjenesten. Dette inkluderer utbygging av infrastruktur, utvikling av fri programvarebaserte webapplikasjoner for presentasjon av sporingsinformasjon på kart og ikke minst at Tromsømiljøet utvikler en kompakt portabel tracker - en automatisk sporingssender for bruk i felten. Systemet har vært grundig testet både på bakken og i fly og vekker interesse også utenfor miljøet.