Empo tv - del 29

Empo AS
http://www.empotv.no
Editor: Gro Tronvold
Category: Velferd
Uploaded: 24 Aug 2010
Length: 0:28:57 (filler)
First broadcast: Feb. 15, 2020, 7:10 a.m.

Alle Empo tvs programledere og reportere har en utviklingshemming. Vi lager programmer for alle, med eller uten diagnose!