Empo tv - del 31

Empo AS
http://www.empotv.no
Editor: Gro Tronvold
Category: Velferd
Uploaded: 02 Dec 2010
Length: 0:28:13 (filler)
First broadcast: April 7, 2020, 2:24 p.m.

Empo tv er talerøret for mennesker med utviklingshemming. Vi lager tv for alle. Vi sender på Frikanalen, din lokal-tv og på nett: empotv.no