Empo tv - del 46

Empo AS
http://www.empotv.no
Editor: Gro Tronvold
Category: Velferd
Uploaded: 06 Apr 2011
Length: 0:14:48 (filler)
First broadcast: Dec. 4, 2019, 9:15 a.m.

Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.