Empo tv - del 48

Empo AS
http://www.empotv.no
Editor: Gro Tronvold
Category: Velferd
Uploaded: 10 May 2011
Length: 0:14:50 (filler)
First broadcast: Jan. 15, 2020, 3 a.m.

Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.