Empo tv - del 62

Empo AS
http://www.empotv.no
Editor: Gro Tronvold
Category: Velferd
Uploaded: 08 Jul 2011
Length: 0:12:32 (filler)
First broadcast: March 1, 2020, 9:54 a.m.

Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.