Skolelinux - skolenettløsning

NUUG

Skolelinux tilbyr en ferdig oppsatt skolenettløsning, med tjenester,arbeidsplasser, PXE-installasjon og brukerprogrammer. Skolelinux blir ofte referert til som Debian Edu. Målet med Skolelinux-prosjektet er å sikre at elevene har dataprogram på sitt morsmål med et driftskonsept som er tilpasset og klargjort for sentralisert drift. Det følger med et opplegg for realistisk innføring og bruk av fri programvare i skolehverdagen. Hensikten er å gi universal tilgang til IKT og hindre digitale klasseskiller. Derfor brukes fri programvare fordi det også gir elever med interesse for teknologi og språk en mulighet til å skape sin egen framtid. Presentasjonen vil gå igjennom hva som er nytt i siste utgave av løsningen og fortelle litt fra prosjektets mer enn 10-årige historie.

lastet opp 24. mars 2012
Nyeste videoer fra NUUG

"Grunnleggende IT-sikkerhet med friheten i behold" med Hans-Petter Fjeld

lastet opp 15. des. 2023
© 2009 - 2024 Foreningen Frikanalen