Folkehelsens røtter 07

Video not available

The video contains music which requires fees and are not viewable.
Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union
Editor: Yngvar Børresen
Category: Samfunn
Uploaded: 28 Dec 2012
Length: 0:25:54
First broadcast: Jan. 17, 2013, 3:31 p.m.
TONO

Per de Lange tar oss med tilbake i historien og viser oss helsevitenskapens røtter. I siste del av programmet forteller han om mat som er egnet til å styrke kroppen.