Student-TV 2013 Uke 8

Video not available

The video contains music which requires fees and are not viewable.
Student TV Trondheim
http://dusken.no/tv
Editor: Tobias Giske Skaaren
Category: Kultur
Uploaded: 08 Mar 2013
Length: 0:16:55
First broadcast: April 5, 2013, 4:30 p.m.
TONO

Denne uken har vi besøkt Luftkrigsskolen i Trondheim, hvor studentene har en litt annerledes skoledag.
Konfliken tilspisses i episode 3 av Felles kjøleskap, og få med deg finalen av Lesesalen. Studentlekene har blitt arrangert i Trondheim, og vi har snakket med Samfundetlederen om hva som er viktig når det nå skal velges ny leder av Samfundet.