OpenStack og drift i nettskyen

Publisert av NUUG

Dag Stenstad fra Zetta.IO presenterer hvordan man kommer igang med drift av tjenester i nettskyen. De siste årene har skjedd en stor omveltning i den globale IT-bransjen, hvor IT-infrastruktur blir industrialisert og standardisert. Dette legger grunnlaget for helt andre drifts- og utviklingsmodeller enn det som benyttes i dag. Automatisering av oppsett og styring av kapasitet, gjør at fokus endres fra det å drifte enkelte servere, til å levere tjenester. Dag er daglig leder i Zetta.IO, den første norske leverandøren av Infrastruktur som tjeneste (IaaS) levert på Openstack. Han har 16 års erfaring fra telco- og hostingbransjen.