OpenStack og drift i nettskyen

NUUG
Editor: Petter Reinholdtsen
Category: Andre Samfunn
Uploaded:
Length: 1:22:51 (filler)
First broadcast: March 11, 2020, 6:23 p.m.

Dag Stenstad fra Zetta.IO presenterer hvordan man kommer igang med drift av tjenester i nettskyen. De siste årene har skjedd en stor omveltning i den globale IT-bransjen, hvor IT-infrastruktur blir industrialisert og standardisert. Dette legger grunnlaget for helt andre drifts- og utviklingsmodeller enn det som benyttes i dag. Automatisering av oppsett og styring av kapasitet, gjør at fokus endres fra det å drifte enkelte servere, til å levere tjenester.

Dag er daglig leder i Zetta.IO, den første norske leverandøren av Infrastruktur som tjeneste (IaaS) levert på Openstack. Han har 16 års erfaring fra telco- og hostingbransjen.