Kommunenes digitale arkiv som et felleskomponent basert på fri programvare

NUUG

Når alt var på papir så var arkivet en opplagt sentral enhet i en forvaltningsorgan. Dette er noe som egentlig ikke har fulgt med i overgangen til den digitale hverdagen og det digitale arkivet er blitt redusert til postmottak og saksbehandling. Resultatet er en forvaltning som svekker innbyggernes rettssikkerhet og et hull i rikets hukommelse. Politikerne sier mye om digitalisering men hvis ikke det digitale arkivet får en sentral plass i IT-arkitekturen så vil digitaliseringsproblematikken fortsatt bli uløst. Denne viktige felleskomponenten burde være tilgjengelig som fri programvare slik at vi får mer kunnskap og innsikt i danningen og bevaringen av forvaltningens arkiver. Det kommunale arkivmiljøet sammen med HiOA har jobbet i flere år med et prosjekt for å realisere en NOARK5-kjerne basert på en fri programvare lisens. Vi har på plass en løsning som kan fungere som en innsynsløsning for NOARK5-uttrekk og begynner nå arbeidet med å fullføre kjernen og få den godkjent. Dette er en REST/JSON-basert tjeneste og vi vil presentere løsningen til dere samtidig som vi diskuterer veien videre. Kildekoden er tilgjengelig fra https://github.com/KDRS-SA/kdrs-toolbox-innsyn Thomas Sødring jobber som førsteamanuensis på arkivutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Han er utdannet ved Dublin City University i Irland der han tok både bachelor og doktorgrad i Informatikk. Som forsker han han har jobbet både med informasjonsgjennfinning og simulering men de siste årene har han brukt tiden sin på problemene rundt arkiv og digitalisering, noe som har resultert i noen programmer som er gitt ut som fri programvare. På Høyskolen er han en del av en forskergruppe som heter METAINFO som forsker på metadata og dens bruk.

lastet opp 1. jan. 1970
Nyeste videoer fra NUUG

NUUG Meetup 2022-06-07: Free Software for Fabrication

lastet opp 10. juni 2022
© 2009 - 2023 Foreningen Frikanalen