Kommunenes digitale arkiv som et felleskomponent basert på fri programvare

Publisert av NUUG

Når alt var på papir så var arkivet en opplagt sentral enhet i en forvaltningsorgan. Dette er noe som egentlig ikke har fulgt med i overgangen til den digitale hverdagen og det digitale arkivet er blitt redusert til postmottak og saksbehandling. Resultatet er en forvaltning som svekker innbyggernes rettssikkerhet og et hull i rikets hukommelse. Politikerne sier mye om digitalisering men hvis ikke det digitale arkivet får en sentral plass i IT-arkitekturen så vil digitaliseringsproblematikken fortsatt bli uløst. Denne viktige felleskomponenten burde være tilgjengelig som fri programvare slik at vi får mer kunnskap og innsikt i danningen og bevaringen av forvaltningens arkiver. Det kommunale arkivmiljøet sammen med HiOA har jobbet i flere år med et prosjekt for å realisere en NOARK5-kjerne basert på en fri programvare lisens. Vi har på plass en løsning som kan fungere som en innsynsløsning for NOARK5-uttrekk og begynner nå arbeidet med å fullføre kjernen og få den godkjent. Dette er en REST/JSON-basert tjeneste og vi vil presentere løsningen til dere samtidig som vi diskuterer veien videre. Kildekoden er tilgjengelig fra https://github.com/KDRS-SA/kdrs-toolbox-innsyn Thomas Sødring jobber som førsteamanuensis på arkivutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Han er utdannet ved Dublin City University i Irland der han tok både bachelor og doktorgrad i Informatikk. Som forsker han han har jobbet både med informasjonsgjennfinning og simulering men de siste årene har han brukt tiden sin på problemene rundt arkiv og digitalisering, noe som har resultert i noen programmer som er gitt ut som fri programvare. På Høyskolen er han en del av en forskergruppe som heter METAINFO som forsker på metadata og dens bruk.