Statsministerbesøk

Publisert av Empo AS

Erna Solberg er gjest i stolen hos Birgitte Falck Jørgensen. De snakker om mobbing og om hvordan få utviklingshemmede i arbeid.

Nyeste videoer fra Empo AS