Internett-aktivisme med Holder de Ord

NUUG

Holder de ord er en partipolitisk uavhengig dugnadsprosjekt som jobber for å gi folk større innflytelse over politikk, gjennom åpne data fra Stortinget og en rekke web-baserte tjenester. Tiina Ruohonen skal presentere HDOs data og infrastruktur, samt muligheter for techies til å bidra til en mer faktabasert politisk debatt i forkant av Stortingsvalget 2017. Tiina Ruohonen er en av grunnleggerne av Holder de ord. Hun har lang erfaring fra internasjonale organisasjoner, forskning og frivillighet. Tiina jobber ved CICERO Senter for klimaforskning og er også Fellow ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).

lastet opp 12. mai 2017
Nyeste videoer fra NUUG

NUUG Meetup 2022-06-07: Free Software for Fabrication

lastet opp 10. juni 2022
© 2009 - 2023 Foreningen Frikanalen