Nivlheim, et verktøy for datainnsamling fra datamaskiner

NUUG

Øyvind Hagberg presenterer Nivlheim. USIT drifter maskinparken til UIO, som består av 2800+ servere (fysiske og virtuelle). Vi har utviklet et verktøy som kontinuerlig samler inn informasjon om disse, bl.a. hvordan de er konfigurert og hva slags hardware de har. Det hjelper oss å holde oversikt. Presentasjonen handler om hvordan dette verktøyet virker, og hvilke muligheter det gir oss. Vi går inn på noen tekniske detaljer, og snakker om historikken bak designvalg. Til slutt snakker vi om hva vi gjør for å gjøre dette verktøyet om til åpen kildekode, og hva vi planlegger videre. Øyvind Hagberg jobber i driftsavdelingen på USIT. Han holder på med utvikling av støttesystemer for drift av maskinparken. Han har bakgrunn som utvikler, og har jobbet på USIT siden 2014. NUUG talk from 2017-12-12.

lastet opp 13. jan. 2018
Nyeste videoer fra NUUG

"Grunnleggende IT-sikkerhet med friheten i behold" med Hans-Petter Fjeld

lastet opp 15. des. 2023
© 2009 - 2024 Foreningen Frikanalen