Sintel

NUUG
https://archive.org/details/Sintel
Editor: Petter Reinholdtsen
Category: Samfunn
Uploaded: 18 Nov 2018
Length: 0:14:49 (filler)
First broadcast: Feb. 15, 2020, 8:41 p.m.

Historien om Sintel og hennes ekspedisjon for å finne babydragen hun ble kjent med.