Shofar Herren skal gjøre deg til hovud ikke hale

Bladet Evangelisten
Editor: Kurt Urhaug
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 01 Feb 2020
Length: 0:17:07 (filler)
First broadcast: April 2, 2020, 10:42 p.m.

Bladet Evangelisten
Program 9