Demo foran Stortinget III

Publisert av Trond Ali Linstad

En palestiner holder et innlegg foran Stortinget om Osloavtalen som splittet palestinerne og at den nå kan sees bort fra slik at palestinerne på nytt kan stå sammen.