Protestmøte mot baseavtalen

Stopp NATO

Protestmøte mot regjeringens avtale om avståelse av suverenitet til USA

lastet opp 20. okt. 2021
Nyeste videoer fra Stopp NATO

DemonstrasjonBaseavtaleJuni

lastet opp 20. juni 2022

Protest28AprilBaseavtaleUSA

lastet opp 23. mai 2022

Om utvidet militæravtale med USA

lastet opp 18. feb. 2022
© 2009 - 2022 Foreningen Frikanalen