Protestmøte mot baseavtalen

Stopp NATO

Protestmøte mot regjeringens avtale om avståelse av suverenitet til USA

lastet opp 20. okt. 2021
Nyeste videoer fra Stopp NATO
© 2009 - 2021 Foreningen Frikanalen