Terje Alnes sitt innlegg på protestmøtet 8. oktober

Stopp NATO

Den 8. oktober var det protestmøte på Litteraturhuset mot baseavtalen om avståelse av suverenitet av norsk territorium til USA i hensikten å intimidere Russland. Her gjengis Terje Alnes sitt innlegg på protestmøtet.

lastet opp 25. okt. 2021
Nyeste videoer fra Stopp NATO

Protest28AprilBaseavtaleUSA

lastet opp 23. mai 2022

Om utvidet militæravtale med USA

lastet opp 18. feb. 2022
© 2009 - 2022 Foreningen Frikanalen