Protestmøtet 8. okt., innlegg av Fredrik Heffermehl

Stopp NATO

Den 8. oktober 2021 holdt Fredrik Heffermehl åpningsinnlegget på protestmøtet mot avståelse av norsk suverenitet til usa.

lastet opp 26. okt. 2021
Nyeste videoer fra Stopp NATO
© 2009 - 2021 Foreningen Frikanalen