Protestmøtet 8. okt., innlegg av Fredrik Heffermehl

Stopp NATO

Den 8. oktober 2021 holdt Fredrik Heffermehl åpningsinnlegget på protestmøtet mot avståelse av norsk suverenitet til usa.

lastet opp 26. okt. 2021
Nyeste videoer fra Stopp NATO

Protest28AprilBaseavtaleUSA

lastet opp 23. mai 2022

Om utvidet militæravtale med USA

lastet opp 18. feb. 2022
© 2009 - 2022 Foreningen Frikanalen