DemonstrasjonBaseavtaleJuni

Stopp NATO

Dagen før Stortinget vedtok de grunnlovsstridige baseavtalene som ga usa suverenitet over norsk territorium, samlet bevisste samfunnsborgere seg på Eidsvoll plass og markerte sin misnøye mot galskapen.

lastet opp 20. juni 2022
Nyeste videoer fra Stopp NATO

NATO 75 år som krigsmaskin. Foredrag fra møte i Litteraturhuset i Oslo 4. april 2024 - del3

lastet opp 15. mai 2024

Stopp NATO 5. november 2022, del 3

lastet opp 10. nov. 2022

Stopp NATO 5. november 2022, del 2

lastet opp 10. nov. 2022
© 2009 - 2024 Foreningen Frikanalen