FiksGataMi - historie og tekno

NUUG
http://www.nuug.no
Editor: Jarle Bjørgeengen
Category: Samfunn
Uploaded: 30 May 2011
Length: 0:55:09 (filler)
First broadcast: July 17, 2019, 6 p.m.

FiksGataMi er en tjeneste for borgerne i Norge for å synliggjøre problemer med offentlig infrastruktur, og gjøre det enkelt for innbyggerne å melde fra om slike problemer til offentlig myndighet. Presentasjonen vil fortelle litt om historien bak NUUG-prosjektet, hvordan systemet fungerer, og hvilke muligheter som finnes for å analysere og visualisere problemrapportene som er registrert i FiksGataMi.